Bedrijfsnaam
Gemeente Bronckhorst
Sectoren
Overheid
Aantal bedrijfsvestigingen
3 tot 5
Aantal werknemers
201 tot / met 500
Gem. leeftijd werknemers
41 tot / met 45 jaar
Man / Vrouw verhouding
60 - 40
Opleidingniveau's
MBO 55%
HBO 35%
WO 10%
Werkmogelijkheden
Starterfunctie
Meeloopstages
Contact
Claudia Blommers
c.blommers@bronckhorst.nl
(0575) 75 02 50

Be Social

Gemeente Bronckhorst

Overheid

Bedrijfsactiviteiten:

In Bronckhorst hebben we te maken met twee grote ontwikkelingen die op ons afkomen. Ons inwoneraantal neemt af en de samenstelling van onze inwoners verandert door vergrijzing en ontgroening (meer ouderen en minder geboorten). Daarnaast moeten overheden in Nederland door de economische recessie flink bezuinigen. Dit heeft behoorlijke gevolgen. Wij moeten heel kritisch kijken naar wat in Bronckhorst de komende jaren nodig is. Immers hoe minder mensen bijvoorbeeld van een voorziening gebruik maken, hoe duurder deze in verhouding is, terwijl we als gemeente steeds minder geld ontvangen om voorzieningen in stand te houden.

We moeten de komende tijd dus (nog) scherper in beeld gaan krijgen wat de belangrijkste behoeften van onze (toekomstige) bewoners zijn en hoe we die waar mogelijk sámen met betrokkenen kunnen organiseren. Maar dat is voor onze organisatie ook een enorme uitdaging!

Om goed in te kunnen spelen op de wensen van inwoners, ondernemers en recreanten is een dynamische gemeente nodig. De gemeente Bronckhorst heeft daarom gekozen voor een 'platte' structuur met vier afdelingen. Hierdoor zijn de lijnen kort en kan communicatie snel en doeltreffend verlopen. Deze organisatieopzet sluit aan bij wat de gemeente belangrijk vindt: open communicatie en goede dienstverlening.