Privacy Beleid

PRIVACY BELEID VAN ‘ADIGO’ VOOR HET LEVEREN VAN (INTERNET) DIENSTEN:

Adigo ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 09148642

Adigo is het bedrijf van ondernemer Tom Salemink. Adigo houdt zich bezig met het binden en boeien van jonge talenten aan bedrijven in 'krimpende regio's'. Dit o.a. door de zichtbaarheid te vergroten van het bedrijfsleven via webportals als www.achterhoekwerkt.nl, door de organisatie van de Talententuin en door het inzetten van denktanksessies met jongeren bij bedrijven. Voor meer informatie kijkt u op www.adigo.nl

Betreffende: Regionale/lokale arbeidsbemiddelingswebsites.

Privacy Beleid

Adigo verzamelt gegevens over u en gebruikt deze gegevens om u in contact te brengen met werkgevers en werkzoekenden, en om u andere diensten aan te bieden. In dit beleid wordt beschreven hoe Adigo uw gegevens verzamelt en gebruikt, en welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. We raden u aan ons volledige Privacybeleid te lezen voor meer informatie over hoe we omgaan met uw privacy. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op websites en toepassingen die eigendom zijn van of worden beheerd door Adigo incl. Eventuele dochterondernemingen.

Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop Adigo gebruik maakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld, gebruikt en overgedragen zoals is beschreven in dit beleid, kunt u uw toestemming voor ons Privacybeleid intrekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, kun u per email contact met ons opnemen. Als u uw toestemming intrekt, worden uw account- en profielgegevens verwijderd van onze website.

Adigo zet zich in om de privacy van haar gebruikers te beschermen en streeft ernaar om een veilige gebruikerservaring te bieden. Door gebruik te maken van de door Adigo beheerde websites of in licentie uitgebrachte websites of toepassingen, gaat u akkoord met de verzameling, het gebruik en de overdracht van uw gegevens zoals is beschreven in dit Privacybeleid.

Voor Adigo is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Adigo zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Adigo verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mail adres, IP adres en NAW-gegevens voor de volgende doeleinden:

(i) voor het leveren van onze diensten;

(ii) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen;

(iii) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten;

(iv) om u - indien u heeft aangegeven dit te wensen - op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Adigo en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde partners van Adigo.

Uw rechten

Wij kunnen met het oog op bovengenoemde directe marketing doeleinden uw persoonsgegevens aan door ons zorgvuldig geselecteerde partners ter beschikking stellen tenzij u op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt of in een later stadium via uw persoonlijke account, bezwaar maakt tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Indien u als bezoeker van één van de websites van Adigo besluit uw gegevens aan derden te verstrekken, dan is Adigo op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan de helpdesk op info@adigo.nl.

Beveiliging gegevens

Adigo maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. Desondanks is Adigo nadrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of kwetsbaarheden in de beveiliging van de op de systemen van Adigo opgeslagen gegevens van de gebruiker.

Hoe we gegevens delen

Adigo biedt u een platform om gegevens over uzelf uit te zenden aan potentiele werkgevers. De gegevens die we verzamelen kunnen binnen Adigo landelijk (Nederland) worden gedeeld. We delen uw contactgegevens niet met derden voor hun directe marketingdoeleinden tenzij u bevestigend instemt met deze openbaarmaking.

1. We delen uw gegevens met derden die ons helpen om onze producten en diensten aan u te leveren.

Voorbeelden hiervan zijn het hosten van onze webservers, inclusief databaseopslag van cv's, het analyseren van gegevens, het verlenen van assistentie bij marketing en het bieden van klantenservice. Deze bedrijven hebben toegang tot uw persoonsgegevens die nodig zijn om hun functies uit te voeren, maar ze mogen die gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. Adigo behoud de verantwoordelijkheid voor alle gegevens die op deze wijze worden gedeeld.

2. We kunnen gegevens openbaar maken aan derden als u toestemt. Bijvoorbeeld:

(a) als u uw cv zoekbaar maakt of als we gegevens verzamelen die u beschikbaar hebt gemaakt op een openbare website, hebben alle partijen met toegang tot onze databaseproducten met cv's en profielen toegang tot uw gegevens;
(b) als u ervoor kiest om informatie te ontvangen over mogelijkheden, producten of diensten van derden, geven we uw contactgegevens aan die derden zodat zij contact met u kunnen opnemen;
(c) als u eerder hebt gekozen om nieuwsbrieven, commerciële e-mails of andere berichten van Adigo of derden te ontvangen, maar vervolgens van gedachten verandert, kunt u zich hiervoor afmelden in die e-mails of uw accountprofiel bewerken.

(d) door te solliciteren op een vacature en uw contactgegevens te verstrekken om uw interesse in een baan te tonen, of door te reageren op een bericht van een werkgever, stemt u in met het openbaar maken van uw gegevens aan die werkgever.

(e) We delen ook samengevoegde gegevens (waaronder locatiegegevens) over bezoekers aan de Adigo -websites en gebruikers van toepassingen met derden om u online advertenties te bieden. We kunnen ook gegevens samenvoegen met betrekking tot beroepskwalificaties, opleiding, leeftijd, ervaringsniveau of andere gegevens die relevant zijn voor het zoeken naar vacatures. Deze samengevoegde gegevens identificeren geen individuele gebruikers en kunnen beschikbaar worden gesteld aan werkgevers of andere werkzoekenden of klanten van Adigo. Als we in coproductie websites met een ander bedrijf/overheid creëren worden de gegevens door beide bedrijven behouden en worden deze onderworpen aan het privacybeleid van beide bedrijven die op de website worden gepubliceerd.

3. We maken gegevens openbaar als dit wettelijk vereist is, of naar eigen goeddunken op grond van een verzoek van een overheidsinstelling of als we te goeder trouw menen - nadat we uw privacybelangen en andere factoren hebben overwogen - dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan wettelijke eisen of een juridisch proces; (b) onze rechten of eigendom of onze dochterondernemingen te beschermen; (c) om een misdrijf te voorkomen of de nationale veiligheid te beschermen; of om (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.

4. We kunnen gegevens openbaar maken en overdragen aan derden die enkele of alle bedrijfseenheden van Adigo verwerven, of een dergelijke verwerving nu geschiedt door een fusie, consolidatie of aankoop van alle of een belangrijk deel van onze activa. Daarnaast worden, als Adigo het onderwerp wordt van een insolventieprocedure, dergelijke gegevens verwijdert in een transactie die wordt goedgekeurd door de rechtbank. U wordt op de hoogte gesteld van de verkoop van het hele of een belangrijk deel van ons bedrijf aan derden via e-mail of via een opvallende aankondiging die op de website wordt geplaatst.

Bezoekgegevens

Op de websites van Adigo worden ook bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest bezochte pagina, bezochte bedrijfsprofielen en het beweeg en klikgedrag via uw muis. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat Adigo haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Bedrijven met een abonnement kunnen geanonimiseerde statistieken zien over de bezoekers van hun bedrijfsprofiel.

Gebruik van cookies

Adigo maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

De domeinnaam waaronder de cookies worden opgeslagen is afhankelijk van de door u bezochte website dat onder beheer of licentie van Adigo valt. De geldigheidsduur van de cookies varieert van de lengte van uw bezoek tot ongelimiteerd. Bij de opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet wordt gebruik gemaakt van veiligheidsprocedures, maar Adigo is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in deze beveiliging. U heeft het recht van toegang tot de van u door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens en op rectificatie en/of verwijdering van deze gegevens via versturing van een e-mail aan info@adigo.nl. Adigo verzamelt geen persoonsgegevens via cookies. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door de instellingen te wijzigen op uw persoonlijke account.

Wijzigingen

Adigo behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in haar Privacybeleid. Wijzigingen of aanvullingen op het Privacybeleid worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het Privacybeleid van Adigo.

Adigo - Postbus 24, 7000 AA Doetinchem - info@adigo.nl - 085 - 4 842 842